Voneta - občianske združenie

Voneta - občianske združenie

Kalinčiakova 14
95301 Zlaté Moravce
IČO: 42118000

Informácie o inštitúcii Voneta - občianske združenie

 

O nás

1. Rozvoj ducha

Hlavným cieľom združenia je rozvoj celoživotného vzdelávania a vzdelanosti jednotlivcov a skupín a podpora vzdelávacích programov a projektov v nasledujúcich oblastiach:

 

a)    rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt

b)    činnosti v oblasti vzdelávania dospelých

c)    vzdelávanie v oblasti informačných technológií

d)    vzdelávania v oblasti znalosti cudzích jazykov

e)    vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia v oblasti svojho záujmu pre členov aj pre verejnosť

-          besedy

-          súťaže

-          semináre

-          výstavy

-          prednášky

-          konferencie

-          literárne večery

-          zdravý životný štýl

-          štúdium tretieho veku

-          a iné

f)     vzdelávanie rôznych skupín obyvateľstva ako sú napr.:

-          učitelia

-          študenti

-          absolventi škôl

-          nezamestnaní

-          osoby s nízkou kvalifikáciou

-          osoby na materskej alebo rodičovskej dovolenke

-          zdravotne postihnutí občania, ktorí hľadajú uplatnenie na trhu práce

-          seniori

-          matky s malými deťmi

-          a iné

g)    vývoj programov, napomáhajúcich fungovaniu združenia a podporujúcich budovanie, správu a prevádzku komunikačných technológií

h)   poskytovanie poradenských a konzultačných služieb členom

 

2. Rozvoj tela – KNT- klub nezávislých turistov

Cieľom je uspokojovať a vytvárať podmienky pre záujmy a potreby svojich členov najmä v oblasti telesnej kultúry, športu a turistiky, ktoré prispievajú k  rozvoju pohybových i telesných zručností, schopností, teoretických vedomostí, k upevňovaniu fyzického a duševného zdravia a k spoločensky vhodnému spôsobu trávenia voľného času.

S kým môžete prísť do kontaktu?

Ing. Oľga Bančáková

email: olgab@infozm.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit